Poster - Rosa träd 21x30cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - Big Ben london 40x50cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Döskalle Ljus XXL Grön
Affisch/Poster If You Are Not Ord/Text/Skrift 33x48cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Sexy röd Lips A4 21x30cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - Målade fåglar A3 30x40cm
Poster - Humla & fjäril 40x50cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Affisch/Poster Foto Stilla Vatten 33x48cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Affisch/Poster Askhole Fonetisk Skrift 33x48cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - Världskarta Mörkblå A4 21x30cmPoster - Palmkvist no.12 30x40cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Affisch/Poster Foto Vågor vid Kusten 33x48cm
Poster - Buffalo Rainbow 30x40cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster - Etnisk Elefant A4 21x30 cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - ALL I NEED IS YOU A3 30x40cm
Poster - Marilyn Monroe A3 30x40cm
Poster - Elefant Rainbow A3 30x40cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - LOVE Svart ram 30x40cmPoster - 100% Cute A4 21x30cmPoster - JUST DO IT A4 21x30cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster - Målat lejon A3 30x40cm
E27 3W LOVE and Heart varm Vit Neon lampa

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Palmkvist no.17 40x50cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Krokodil A3 30x40cm