Motorola, Babymonitor, Vittsg, Hjälm, Strl: S/M, Skate/BMX, Svart