Insatsgängor 95 st M6 invändigaLås 9 tillhållarlås