Oras Tvättställsblandare 1011F Safira XL atsboq1831-Hem & Trädgård

Tvättställsblandare modell XL, med fast utloppspip, strålsamlare. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. F = flexibel anslutning.

Flödesegenskaper
Flöde vid 300 kPa: 0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s): 95 kPa

Tekniska egenskaper
Varmvattenanslutning: max. +80°C
Projection (mm): 115 mm
Arbetstryck: 50 - 1000 kPa

Bestämmelser
Ljudklass: I (ISO 3822)

Godkännanden
STF certifikcat: VTT-RTH-00090-17

Speciella egenskaper
Flödestyp: Limitation option for maximum flow-rate
Typ av anslutningsrör: Flexibel anslutning
Typ av utloppspip: Fast utloppspip
Färg: Krom